– na svim Fedor®-pakiranjima možete pronači isključivo detaljne pojedinačne deklaracije sadržaja

Onaj tko, kao mi kod Fedor® -a ,obrađuje hranu najviše kvalitete, može si priuštiti da na pakiranjima navede sve pojedinačne obimne opise sastojaka – pojedinačne deklaracije. Ova rubrika je tu zato, da Vam pomaže da se snađete u temi pravnih okvira deklaracija – opisa sastojaka, kako bi upoznali visoku vrijednost pojedinačnih deklaracija na svim Fedor®-pakiranjima.

Deklaracije na hrani i mogućnosti prema Zakonu

Zakonodavac traži za hranu i za pse i mačke da se navedu donji podaci o udjelu sirovih sastojaka u hrani:

  • sirove masnoće
  • sirovi pepeo
  • sirova vlakna
  • vlaga
  • NFE
  • kalcij
  • fosfor
  • natrij

Svi ostali navodi ostaju prepušteni slobodnoj volji proizvođača.

Prije svega je važna razlika  između pojedinačnih i skupnih deklaracija:

Pojedinačne deklaracije sadržaja:

Sve sadržane prehrambene tvari potrebno je navesti po padajućem redoslijedu prema udjelu u težini proizvoda (pr. riža, pšenica, kukuruz, …) pojedinačno!  Pojedinačna deklaracija omogučava najbolji zaključak o tome koje su sirovine obrađene. Proizvođač je, ako izabere pojedinačno deklariranje sirovina koje obrađuje,  vezan na određene recepture i ne može ništa prikrivati.

Grupne – zajedničke deklaracije: 

PojedInačni sastojci iste vrste spajaju se prema definiranim „grupama pojedinačnih sastojaka“ te se deklariraju po grupama. (Npr. pšenica + kukuruz + riža = „žitarice“). Sve „grupe“ navode se u padajućem redoslijedu.

Ako proizvođač izabere mogućnost grupnog – zajedničkog deklariranja, ima to za njega veliku prednost, jer može sve sirovine iste grupe navesti zajedno, iz čega se ne može zaključiti koje su sirovine upotrijebljene u obradi. Naravno da se kupac mora zapitati zašto je proizvođač izabrao zajedničke deklaracije umjesto pojedinačnih, jer se iz njih ne vidi koje su sirovine obrađene u proizvodnji.

Zajedničke – grupne deklaracije onemogučuju donjeti zaključak o kvaliteti obrađenog!

Grupe pojedinih sastojaka i sirovina, koje se deklariraju grupnim – zajedničkim deklaracijama

·         “Meso i mesni nusproizvodi“ = svi dijelovi mesa toplokrvnih domaćih životinja, svježi ili osušeni

·         „Žitarice“ = sve vrste žitarica

·         „Ulja i masnoće“ = sve životinjske i biljne masti i ulja

·         „Biljni nusproizvodi“ = nusproizvodi iz pripreme biljnih proizvoda kao što su žitarice, uljne salate, mahunarke, povrče

·        “riba i nusproizvodi od ribe“ = riba i dijelovi ribe, nusproizvodi i obrade

Bolja dostupnost ili minimalni sadržaj pojedinačnih sastojaka se istiće (Npr. Janjetina i riža).

Minimalni ili najviši sadržaj istaknutog sastojaka navodi se u postocima. Znači, ako proizvođač želi  istaknuti sirovinu na pakiranju i nazove je recimo Janjetina sa rižom, mora na deklaraciji, bez obzira radi li se o grupnoj ili pojedinačnoj deklaraciji navesti naziv sastojka i odmah nakon toga u zagradi postotni udio navedene sirovine. Primjer – grupne deklaracije sa istaknutim sastojcima: Meso i životinjski nusproizvodi (min.  8% janjetine), žitarice (min. 4% riže).

Pojašnjenje uz dodatke u hrani

I iz deklaracije o dodatnim sastojcima može se saznati ponešto o kvaliteti hrane za pse.

Naravno da su puno bolji prirodni dodaci nego umjetno proizvedeni.  Pod raznim izrazima, koji ne upadaju u oči, kriju se često jako sumnjive tvari.

Ako na deklaraciji hrane nije izričito navedeno da su dodaci „prirodni…“ onda poizvođač može upotrijebiti i umjetne supstance. Opis u EZ dozvoljenih antioksidansa dozvoljava i umjetne antioksidanse, ali opis samo „prirodni“ antioksidansi to ne dozvoljava.  Isto se odnosi i na umjetne boje i konzervanse, ako nije posebno naznačeno da su prirodni.

O BHT i BHA aditivima kao i određenim  E… brojevima, koje se ponalaze na deklaracijama, ne bi se ovdje ni izjašnjavali.  Na tu temu ima dovoljno lektire na internetu i u stručnim knjigama.

·         Elementi u tragovima

·         = Fe, J, Co, Cu, Mn, Mo, Se, Zn

·         Deklarirati: po izboru , Iznimka: Cu kao količina

·         Vitamini

·         = A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Beta-Carotin, Biotin, pantonenska kiselina, nikotinska kiselina, (Carnitin, Taurin);

·         Deklarirati: A,D,E kao količina

·         Antioksidansi

·         = Tocopherole, Vit. C, BHT, BHA, etoksikin i. o.

·         Deklarirati: „sa antioksidansima“ + oznaka

·         Arome

·         = sve prirodne tvari i njima odogovarajuće sintetične tvari

·         Konzervansi

·         = organske kiseline (mravljinčna k. , ocatna kis., Propion-kiselina; Fosforna kiselina kao i njene soli

·         Deklarirati„sa konzervansima“ + oznaka.

·         Boje

·         = Carotinoidi (biljni), patentno plava, tatracin i ostale

·         Deklarirati: „sa bojama“ + oznaka

Zakonski propisi  + detaljne – pojedinačne deklaracije  = neosporiv znak kvalitete

Mi od Fedor®-a nadamo se da smo Vam ovim informacija omogučili mali uvid u džunglu deklaracija hrane.

Ako ste se na ovo mjestu zapitali, zašto i kako neki proizvođači deklariraju, ova rubrika je ispunila svoj cilj i smisao. Ako uzmete u obzir posljedice do kojih zbog toga dolazi, Vaši četveronošci zahvalit će Vam zdravljem i životnom rasdošću.