– sa srcem i ogovornošću za životinje

Da bi našim kupcima i partnerima bilo jasno, za što marka  Fedor® jamči svojim imenom, dajemo ovdje osnovne točke  kvalitete proizvoda Fedor® Super-Premium hrane za životinje  – Fedor® certifikat kvalitete:

 Fedor® certifikat kvalitete

Uvjerite se u izvrsnu kvalitetu Fedor®!