Pojedinačne ili tzv. grupne deklaracije

Sirovine, izmjena hrane i gušterača

Gušterača je centralni organ probavnog sustava. U njoj se tvore sokovi i encimi pomoću kojih se iz hrane izvlače vrijedne hranjive tvari. Ljudi jedemo mješovito, zbog čega naša gušterača stvara veliki broj različitih encima koji nam omogućuju da se hranimo širokim rasponom biljnih i životinjskih tvari. Suprotno tome raspon prehrane vukova i divljih mačaka je vrlo mali. Tako na primjer, vuk u svom teritoriju ima uglavnom istu vrstu plijena na raspolaganju. I kod divljih mačaka taj je raspon uglavnom nepromijenjen i ograničen.

Unatoč pripitomljavanju i uzgoju probavni trakt naših četveronožnih prijatelja ostao je nepromijenjen. Promjenom osnovne prehrane se na primjer kod pasa, izaziva reakcija da u prvih jedan ili dva dana imaju tanku stolicu. Gušterača je zbog te promjene u prehrani, pod stresom, jer odgovarajući encimi i sokovi nisu dostupni, zbog čega se stolica vidljivo promijeni. Također se neprimjerene i neprimjereno prerađene sirovine (npr. neprobavljive žitarice) slabo probavljaju i slabo koriste, što predstavlja povišeno opterećenje, ne samo za gušteraču, već i za sve druge probavne organe. Tanka (mekana) stolica je u većini slučaja razlog zbog kojeg vlasnici pasa rijetko mijenjaju odabranu prehranu. Uvidjeli su da svaka promjena prehrane njihovom četveronošcu predstavlja jasan teret. No, ono što ostaje upitno je da li se određena hrana stvarno sastoji od uvijek iste smjese. Samo pravilno napisane formulacije o sastavu hrane, koje se mogu naći na svakom pakiranju, mogu to razjasniti i donijeti željenu sigurnost.

Tako se na tzv. grupnim deklaracijama (sastav hrane) sirovina, kao što su recimo meso, žitarice, životinjski nusproizvodi, biljni nusproizvodi, ulja, masti i dr., ne može utvrditi prisutnost točno određene pojedinačne sirovine. Kod takvih grupnih deklaracija se pojedine sirovine mogu zamijeniti drugima, ali i dodane sirovine slabije kvalitete sakriti. Za vašeg ljubimca i to predstavlja promjenu prehrane.

Na primjer, masti. Kao i kod proteina, postoje kod masnih kiselina i esencijalne masne kiseline, znači masne kiseline, koje psi ili mačke ne mogu sami proizvesti. Na primjer: linoleinske kiseline (omega 6), linolne kiseline (omega 3) ili arahidonske kiseline. Masnoća peradi, primjerice, sadrži vrijedne masne kiseline, koje služe za uravnoteženu sliku masnih kiselina, koje su lako probavljiv izvor energije za pse i mačke.

Dakle, masti nisu uvijek masti. Velika je razlika ako se kao izvor masti upotrebljava svinjska mast, goveđi loj ili masnoća peradi.

Fedor® hrana za kućne ljubimce za svoj izvor masti koristi isključivo kvalitetnu masnoću peradi, koje je navedena kao pojedinačna deklaracija. Masnoća peradi ima izuzetno pogodan sastav masnih kiselina, i osigurava opskrbu vitalne linolne kiseline. Sadržaj višestruko nezasićenih masnih kiselina je važan doprinos zdravoj prehrani pasa i mačaka. Masti su za mačke i pse izuzetno vrijedne sirovine (kvaliteta masti je prirotet), koje se ne smiju jednostavno zaboraviti.

Ako su sve sirovine navedene i pojedinačno nabrojane na deklaraciji, kvaliteta hrane se može pratiti, a jednakost mješavine dokazati.

Pojedinačna deklaracija je jedna od 7 značajki kvalitete koju dijeli sva Fedor® hrana. Sve sirovine moraju na pakiranjima biti pojedinačno i precizno navedene. Točan naziv pojedinih deklaracija garantira nepromijenjivost mješavine, te utvrđuje što se u hrani nalazi. U Fedor® hrani za kućne ljubimce nije ništa, niti može biti, sakriveno ni jeftino uklonjeno.