Prerada

Osim puno svježeg mesa, mačke i psi trebaju i odgovarajuće količine ugljikohidrata u lako probavljivom oblik, koje koriste za proizvodnju energije, i kao izvor hranjivih tvari. Budući da nisu biljojedi, već mesojedi, moraju biljne tvari dobivati u izuzetno prerađenom, skoro predigestiranom (probavljenom) obliku. U divljini te biljne tvari nude mali glodavci i drugi plijen, koji divljim mačkama i vukovima predstavljaju značajnu količinu djelomično probavljenih žitarica i kukuruza, kao važnu osnovu prehrane.

Kod pasa i mačaka razlikujemo topive i netopive ugljikohidrate! Topivi znače da su predigestirani ili izuzetno prerađeni!

Hrana se obično prerađuje na visokoj temperaturi (kuhanje), tako da se pri obradi unište bitne hranjive sirovine. Za preradu su, osim kuhanja, prikladni i tzv. ekstrudati. Za razliku od kuhanja, ekstruzija omogućuje bitno viši stupanj prerade. Na taj način ekstrudat postiže probavljivost od 90%. No, i tu postoje različite metode. Putem ekstruzije se sirovine mogu preraditi kako na visokim, tako i niskim temperaturama!

Fedor® ekstrudati su prerađeni pod pritiskom od 50 bara, što znači da su prerađeni na vrlo niskim temperaturama, te su time hranjive tvari zadržavaju. Ovaj patentirani proces je vrlo složen i predstavlja jedan od 7 značajki kvalitete Fedor® hrane za kućne ljubimce.