Dobrim prijateljima se rado da pokoji savjet, prije svega ako se time podiže zdravlje njihovih četvernožnih prijatelja!

Magična formula glasi: 1:7

Fedor®-prijateljska reklama je sasvim jednostavna: Ako se po Vašoj preporuci uzima trajno sedmerostruka količina Vaših potreba, vlastitu hranu dobivate trajno besplatno.

Dobrim prijateljima se preporučuje samo Top-kvaliteta – znači Fedor®

Najbolja reklama je još uvijek usmena preporuka između prijatelja i poznanika. Da li biste Vi Vašim bližnjima proporučili nešto u što niste bez rezerve uvjereni? Opet dokaz visoke kvalitete Fedor® proizvoda, jer je naš kocept postavljen na osnovu uvjerenja oduševljenih kupaca a ne osnovom milijunskih reklamnih kampanja na radiju i televiziji.

Sa prijateljskom reklamom do besplatne Super-Premium-hrane za životinje od Fedor®-a…

Kako može funkcionirati tako velikodušna promocija preko prijatelja? Vrlo jednostavno

Čarobna formula za besplatnu kupovinu Super-Premium  hrane za životinje  Fedor®: 1:7

Fedor®- promocija putem prijatelja je srce Fedor®-a. Umjesto da se kupcima pojašnjava u skupim reklamnim kampanjama zašto je ova ili ona hrana posebno dobra, kreće  Fedor® jednim sasvim drugim putem. Vjerujemo svojim kupcima i vjerujemo u snagu iskrene preporuke – jer nitko ne želi preporučiti proizvod za koji sam nije uvjeren da je izvanredan, tako da smo kod Fedor®-a prinuđeni, izvanrednu i neuporedivo  kvalitetnu hranu za životinje, ponuditi po fer cijeni.

Fedor® profitira sa Vašim preporukama i stoga je zahvala poštena samo, ako:

Se putem Vaših preporuka kupuje trajno sedmerostruka količina Vaših osobnih potreba, te dobivate Super-Premium Hranu za životinje Fedor® za Vaše osobne potrebe trajno besplatno. Što čekate, registrirajte se sada kao Fedor®-kupac i započnite odmah sa nećim dobrim za Vaše četveronošce.

Postanite član Fedor®-zajednice