U uvodnom dijelu naše rubrike “Kvaliteta hrane” već smo opisali zašto  može Fedor® proizvoditi tako izvanredno visokovrijednu hranu za pse i mačke.

Radi se kao i u vlastitoj kuhinji: Ako se koriste isključivo najvrjednije sirovine, uspostavi pravilan odnos između njih i sa puno strpljenja i pažljivo pripremi, onda je nužno da ćemo dobiti visokovrijedni konačni proizvod, koji će biti ukusan!

Ali poznato je da svatko svoga konja hvali, pa tako megakoncerni izdvajaju milijune eura za promicanje imidža i svoje robne marke.

Kako može  Fedor® dokazati ono što obećaje?

Kako bi svoje tvrdnje dokazali pomaže nam sam Zakonodavac uz propise vezane za deklaracije proizvoda na pakiranjima.

Zakonodavac svakom proizvođaču dozvoljava veću slobodu kod deklariranja proizvoda i sirovina koje se obrađuju. Tako može svaki proizvođač birati između pojedinačnih i grupnih /zajedničkih deklaracija.

Ako na pakiranju Vaše dosadašnje hrane pronađete izraz riblje brašno, to ne znači ni dobro ni loše, ali se ne može ni donijeti zaključak o ribi koja je za to prerađena. A baš tu leže vrlo velike razlike u kvaliteti i cijeni sirovina. Velika je razlika ako pas može primiti 20%. ili 30 % bjelančevina iz hrane, a koje su navedene na pakiranjima, ili ako može od toga iskoristiti 90 %. Kako djeluju bjelančevine, koje ne može iskoristiti, na njegovo zdravlje? Između bjelančevina i bjelančevina je velika razlika! Isto tako možete pronaći i grupne deklaracije za brašno žitarica ili biljne bjelančevine. Kvaliteta ima svoju cijenu – što mislite zašto se proizvođači odlučuju za grupne deklaracije?

Ovdje ćete saznati više o temi Deklaracije hrane  i razumjet ćete …

Fedor® obrađuje samo najvišu kvalitetu i to dokazuje opširnim pojedinačnim deklaracija na svim našim pakiranjima

Kod Fedor® hrane za životinje nema deklaracija kao što su riblje brašno, nego brašno haringe, nema izraza brašno žitarica, već pšenice, kukuruza ili riže. Fedor® hrana za životinje je bez umjetnih boja i konzervansa. Fedor® sadržava isključivo prirodne vitalne komponente, nema genetski modificiranih sirovina, koristi samo prirodne antioksidanse, a sve to djeluje preventivno na na zdravlje životinja.

Fedor® je iskren proizvod i nema potrebe skrivati sirovine koje prerađuje.  Kupac ne kupuje mačka u vreći, nego može shvatiti i razumjeti kvalitetu. Jer Fedor® stoji iza devize:” Sa srcem i odgovornošću – vrijedno i vrsti primjereno”!