Zaštita podataka Fedor® – GASPER GROUP®

Odgovorno društvo u smislu Zakona o zaštiti podataka je tvrtka Kurt Gasper GmbH.

Zahvaljujemo se na povjerenju koje ste ukazali GASPER GROUP®. Obećavamo Vam da će se Vaši podaci koristiti isključivo za svrhe koje ste izravno ili neizravno naložili. Neprestano se trudimo poduzeti sve u tehničkom i fizičkom smislu za zaštitu Vaših podataka.

Za što se koriste moji podaci?

Prikupljamo i spremamo mnogo informacija koje unosite na našoj internet stranici ili koje nam prenosite u nekom drugom obliku (npr. klikovima, ali i putem IP adrese u trenutku narudžbe). Vaši se podaci koriste kasnije između ostalog za provođenje Vaše narudžbe . Vaši se podaci nikada neće prenositi drugom poduzeću osim ako se radi o logističkom pružatelju usluga (primjerice dostavljač paketa za slanje Vaše narudžbe).

GASPER GROUP® doduše pridržava pravo da u slučaju kašnjenja s plaćanjem prenese podatke poduzeću za naplatu dugova, uredu za davanje ekonomskih informacija ili angažiranom odvjetniku.

Na pitanja o zaštiti podataka rado će Vam odgovoriti naš Servis za kupce.

Opći uvjeti poslovanja – GASPER GROUP®

Područje primjene

1.       “Opći uvjeti poslovanja“ (OUP) navedeni u nastavku, vrijede u verziji koja je važeća na dan narudžbe  za sve kupoprodajne ugovore za proizvode iz online shopa između GASPER GROUP® i njenih kupaca. Drugačiji dogovori moraju biti u pisanom obliku. S predajom svoje narudžbe klijent izjavljuje da je sporazuman s ovim OUP i da ih je obvezan poštivati.

2.       Ako su pojedine odredbe ovih OUP u potpunosti ili djelomično nedjelotvorne uslijed obveznih zakonskih propisa (posebice odredbi Zakona o zaštiti potrošača), djelotvornost ostalih odredbi ovih OUP ostaje neizmijenjena..

Sklapanje ugovora

GASPER GROUP® pridržava pravo u svako doba sadržajno izmijeniti ponudu usluga. Ugovor stupa na snagu prihvaćanjem narudžbe od strane GASPER GROUP®  i to ili slanjem potvrde naloga putem pošte, telefaksa ili e-mail-a ili neposredno slanjem naručenih proizvoda.

Ugovorni jezik

Sadržaj ugovora, sve ostale informacije, služba za kupce i rješavanje reklamacija su u potpunosti ponuđeni na njemačkom jeziku.

Pravo na raskid ugovora kod prodaje na daljinu

1.       Kupci koji su potrošači u smislu Zakona o zaštiti potrošača, mogu odustati 14 dana od preuzimanja proizvoda od kupnje bez navođenja razloga. Dovoljno je da se pošalje izjava o raskidu ugovora u tom roku bez navođenja razloga.

2.       U slučaju raskida ugovora povrat kupovne cijene se vrši samo postepeno prema povratu proizvoda koje je primio kupac. Uvjet za to je da se proizvod nalazi u nekorištenom stanju u kojem se može ponovno prodati kao nov. Troškovi povrata idu na teret kupca.

3.       Kod proizvoda koji su korištenjem  oštećeni ili pokvareni, GASPER GROUP®  daje prikladnu naknadu za smanjenje vrijednosti. Isto vrijedi ako kod povrata proizvoda nedostaje pribor.

4.       Pravo na raskid ugovora ne postoji kod dodataka prehrani za životinje odn. dodataka namirnicama – dohrana, proizvodi za žvakanje ili druge namirnice, audio ili videosnimke ili softver koje je naručitelj otpečatio, nadalje kod usluga koje su stavljene na raspolaganje online (npr. softver i publikacije za preuzimanje). Za informacije, podatke i reklamacije pošaljite mail na: office(at)gaspergroup.com

Cijene

1.       Načelno vrijedi ona kupovna cijena za naručenu robu kao što je dogovoreno,  koja proizlazi iz aktualnih prospekata, cjenika, online shopa, posljednjeg izdanja sličnih publikacija GASPER GROUP® . GASPER GROUP® pridržava pravo provjere je li narudžba uslijedila od poslovnog partnera ili kupca. Ovisno o statusu (poslovni partner, ev. s bonusom vjernosti ili kupac) vrijede cijene navedene u dotičnim cjenicima.

2.       Ako nije drugačije navedeno, sve cijene smatraju se dnevnim bruto cijenama uključujući zakonski porez na promet isključujući sve troškove koji bi nastali sa slanjem ako nije odobrena besplatna dostava.

3.       Ako su u tijeku slanja dospjela davanja za izvoz ili uvoz, isti također idu na teret naručitelja. Cijene za ponuđene isporuke i usluge ne sadrže troškove koje zaračunavaju treći.

4.       Kod prodaja kupcima van EZ-a ne naplaćuje se porez na promet, već isti moraju platiti svoja uvozna davanja. Kod prodaja poduzetnicima unutar EZ-a uz naznaku UID broja (identifikacijski broj obveznika PDV-a) ne zaračunava se austrijski porez na promet, već oni plaćaju porez na promet u svojoj matičnoj državi.

5.       Svi troškovi slanja i pakiranja snosi kupac osim ako je dogovorena drugačija podjela troškova ili ako su ti troškovi uključeni u prodajnu cijenu.

Uvjet isporuke

1.       Isporuka se u normalnom slučaju vrši unutar nekoliko radnih dana od narudžbe kupca, ali u svakom slučaju unutar 30 dana od datum narudžbe. Ako – primjerice zbog neraspoloživosti robe – ne možemo prihvatiti narudžbu, o tome ćemo odmah obavijestiti kupca.

2.       Isporuka se vrši na adresu koju je naveo kupac. Kod netočnih, nepotpunih ili nejasnih podataka od strane kupca sve troškove koji su time nastali, snosi on sam.

Uvjeti plaćanja

1.       Plaćanje proizvoda vrši se u pravilu unaprijed ili pri preuzimanju od strane kupca. Ako se daje potvrda o pologu, iznos dospijeva odmah bez odbitka i troškova.

2.       Kod kašnjenja s plaćanjem zaračunavaju se zatezne kamate u iznosu od 10 % p.a. Kupac je kod kašnjenja s plaćanjem obvezan nadoknaditi sve troškove opomena i naplata koje nastaju GASPER GROUP® zbog tog kašnjenje s plaćanjem i koji su potrebni za odgovarajući sudski postupak. Pravo na zahtijevanje veće naknade za štetu uslijed kašnjenja pridržava GASPER GROUP®.

Jamstvo i naknada štete

1.       Jamstvo je uređeno zakonskim odredbama (24 mjeseci po primitku proizvoda).

2.       Nedostatke koji se pojave– bez da kupcu koji je potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, kod propusta nastanu nepovoljne pravne posljedice – treba dojaviti po mogućnosti kod isporuke odn. po viđenju.

3.       U slučaju opravdanih reklamiranih nedostataka GASPERGROUP® je ovlaštena po svom odabiru na uklanjanje nedostatka ili zamjenske isporuke. Ako uklanjanje nedostatka ne uspije ili ako nismo u mogućnosti izvršiti zamjensku isporuku, kupac ima pravo zahtijevati smanjenje cijene ili ako se radi o manjim nedostacima, na zamjenu.  Za kupce koji su potrošači u smislu Zakona o zaštiti potrošača, vrijede zakonske odredbe o pružanju jamstva.

4.       Za formalnu i sadržajnu točnost podataka u publikacijama GASPER GROUP® u niti jednom slučaju ne preuzima odgovornost.

5.       GASPER GROUP® odgovara samo za štete uslijed namjerne i grube nepažnje, uz iznimku šteta na osobama. Naknada šteta uslijed nedostataka te čistih imovinskih šteta je spram poduzeća isključena. Oštećena osoba je dužna dokazati postojanje lake ili grube nepažnje ako se ne radi o potrošačkom poslu.

6.       GASPER GROUP® ne odgovara za štete zbog nestručnog rukovanja.

Pridržaj prava vlasništva

GASPER GROUP® pridržava pravo na vlasništvo na predmetu kupnje do primitka ukupne kupovne cijene.

Zaštita podataka

1.       Zaposlenici GASPER GROUP® podliježu obvezama čuvanja poslovnih tajni Zakona o zaštiti podataka.

2.       Kupac priznaje da se korištenje podataka o kupcu navedenih u ugovoru sprema i obrađuje za naše knjigovodstvo i evidenciju  kupaca. Podaci se koriste za ispunjenje zakonskih propisa i odvijanja platnog prometa. Podaci o kupcima se ne prosljeđuju trećima osim ako je to nužno potrebno za izvršenje ugovora. Ugovorni partneri GASPER GROUP® su upućeni u te odredbe o zaštiti podataka i na odgovarajući način obvezni na poštivanje istih.

3.       Kupac je suglasan da ga se o uslugama i proizvodima GASPER GROUP® (događanja, publikacije…) obavještava i putem e-mail-a. Ovu suglasnost kupac može opozvati u svako doba.

Nadležni sud i primjenjivo pravo

1.       Na ovaj ugovor se primjenjuje austrijsko materijalno pravo uz isključenje kupoprodajnog prava UN-a. Ako je kupac potrošač, na ovaj ugovor se primjenjuju i obvezne odredbe zakona države u kojoj isti ima svoje redovno boravište.

2.       Za sporove je isključivo nadležan stvarno nadležni sud u sjedištu GASPER GROUP®. Ako je kupac potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača, opravdana je nadležnost onog suda u čijem se pravnom distriktu nalazi prebivalište, redovno boravište ili mjesto zaposlenja kupca.

3.       Nadležni sud i mjesto izvršenja ugovora je sjedište poduzeća GASPER GROUP® u A- 8230 Hartbergu.

Listopad  2013.
Direktor Kurt Gasper