Genska tehnologija

Samo en zamenjan gen lahko drastično spremeni lastnosti nekega živega bitja. Gensko spremenjeni organizmi lahko povzročijo nekontrolirane posledice.

Na svetu je ogromno primerov, kako prinaša genska tehnologija visok riziko za naše zdravje, zdravje živali in rastlin. Tuji geni v prehrani živali lahko privedejo do zastrupitev in alergij. Genska tehnologija ogroža biološko raznovrstnost in povzroča v kmetijstvu pretirano uporabo pesticidov.

Onesnaženje semen se prenese iz rastlin na živali in iz živali do ljudi. Negativne posledice se v tem vrstnem redu samo še poslabšujejo. Z uporabo genske tehnologije pride pri rastlinah, živalin in ljudeh do nepopravljivih dramatičnih sprememb.

Na področju genske tehnologije je odprto še ogromno vprašanj. Dokler dolgoročne posledice še niso razjasnjene, je uporaba omenjene tehnologije neodgovorna in neprimerna.

Fedor® hrana za živali ne odobrava tovrstnih tehnologij in se proti temu bori z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Odgovornost ne leži samo v sedanjosti in neposredni prihodnosti. Trajna in dolgoročna odgovornost na različnih področjih je trdno zasidrana v Fedor® filozofiji. Fedor® hrana za živali nasprotuje genski tehniki, kar je tudi ena izmed sedmih točk kvalitete. Vsi Fedor® izdelki nosijo oznako „brez GSO“.