1      OSNOVE

Živali pomagajo živalim – kaj je to?

Fedor® program „Živali pomagajo živalim podpira trajne projekte na področju varstva živali, predvsem psov in mačk. Z znamko Fedor® pomagate trajno in brez lastnih finančnih stroškov.

2      TAKO LAHKO POMAGAJO PARTNERJI IN STRANKE

Fedor® prijateljsko reklamiranje preko Fedor® strank:

Če Fedor® stranka priporoča Fedor® izdelke dalje, bodo te priporočene stranke manualno ali avtomatično s pomočjo software funkcij dodeljene tisti osebi, ki jih je priporočila.

Če v mesecu dni s pomočjo priporočil (odvisno glede na različne marže) priporočitelja nakupijo sedemkratno količino osebe, ki jih je priporočila, potem ta osebe prejme hrano celo brezplačno.

Zbrane Fedor® kredite, ki presegajo vrednost mesečnih nakupov priporočitelja, bodo samodejno prispevane projektu „Živali pomagajo živalim“ – se pravi, v imenu priporočitelja.

Priporočitelj se lahko sam odloči, katere izbrane projekte akcije „Živali pomagajo živalim“ želi s svojimi zbranimi Fedor® krediti podpreti.

Različne možnosti kako darovati Fedor® kredite:

  1. Priporočitelj izbere poljubno organizacijo, potem bodo vsi zbrani Fedor® krediti, ki niso bili vnovčeni v enem mesecu darovani splošnemu programu „Živali pomagajo živalim“.
  1. Priporočitelj izbere eno izmed organizacij vključenih v projekt „Živali pomagajo živalim“, katero s pomočjo softwarea ciljno in manualno izbere. Svoje Fedor® kredite mora prispevati v določenem roku (temu je namenjen spletni pregled).

Denarni prispevki Fedor® strank in Fedor® partnerjev:

Denarne prispevke lahko opravijo tako Fedor® stranke kot tudi Fedor® partnerji. To lahko storijo v spletni trgovini s pomočjo funkcije „zaokroži“ pri računskih zneskih nakupov ali pa brez nakupa s pomočjo funkcije „prispevaj“ v Fedor® trgovini. Tudi tukaj se lahko prispeva ciljnim projektom in organizacijam, ali pa vsesplošnemu projektu „Živali pomagajo živalim“.

3      ZA POMOČ NE POTREBUJEMO BITI NE KUPCI NE PARTNERJI

Zbirajte Fedor® kredite in pomagajte

Specijalna podrška Fedor®-a za Udruge i organizacije sa područja zaštite životinjaMednarodno gledano je udeležba na področju prispevkov za pomoč živalim zelo velika. Delež prispevkov od ljubiteljev živali, ki radi pomagajo, čeprav si ne lastijo nobenega domačega ljubljenčka je vedno velik. S pomočjo prispevkov – abonmajev, enkratnih prispevkov, botrstva do dobrodelnih akcij se pomaga številnim organizacijam.

Skorajda vse akcije temeljijo na tem, da ljudje, ki imajo radi živali, vzamejo v roke svoj denar in ga prispevajo. Obstaja pa tudi veliko ljudi, ki bi sicer z denarjem radi pomagali, ampak te opcije zaradi finančnih razlogov nimajo. Fedor® program „Živali pomagajo živalim“ je verjetno mednarodno edinstvena rešitev, ki daleč presega možnost denarnega prispevanja.

4      ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA SI LAHKO SAMA POMAGAJO

Predgovor

Večina vseh društev je odvisna od denarnih prispevkov. Slabša kot je gospodarska situacijo, težje je tem društvom, pa čeprav opravljajo izjemno dela. Veliko društev, ki so zelo uspešna v svojem delu ne dobijo nobenih prispevkov ali podpore iz javne pomoči, kajti blagajne javnih financ so veliko premajhne.

Tržni koncept Fedor® ponuja vsakemu društvu enkratno rešitev, kako postati finančno samostojno. Finančna neodvisnost za društva in organizacije le z minimalnimi stroški.

Fedor® tržni koncept za vse vrste društev in organizacij

Društva in organizacije imajo mnogokrat veliko članov, prijateljev in pokroviteljev. Veliko njih je tudi samih lastnikov hišnih ljubljenčkov in tudi oni redno kupujejo hrano za živali. Če postane društvo ali organizacija Fedor® partner, se lahko njeni člani, prijatelji in pokrovitelji preko društva ali organizacije registrirajo kot Fedor® stranke in nakupujejo Fedor® izdelke.

Društvo profitira iz nastalih prihodkov v istem obsegu kot vsak Fedor® partner. Nastanejo provizije, ki jih lahko vsako društvo kot tudi vsak Fedor® partner porabi po želji.

Načelno gledano si lahko vsako društvo s Fedor® hrano za živali ustvari svoj posel. Ni važno, ali gre za kegljaški klub ali za nogometno društvo. Za vse Fedor® partnerje ali Fedor® partnerske firme veljajo isti pogoji poslovanja, smernice in isti provizijski modeli.

Posebna podpora znamke Fedor® za društva in organizacije na področju pomoči živalim

Načelno gledano veljajo isti pogoji poslovanja, smernice in provizijski modeli kot je že bilo omenjeno. Fedor® hrana za živali podpira društva in organizacije, ki so aktivna pri pomoči/reševanju živali tako, da jim po splošnih pogojih poslovanja plača upravne stroške ter jim izda brezplačno osnovno licenco.

Edini pogoj: društvo ali organizacija mora delovati v javno dobro na področju pomoči živalim – kar mora tudi dokazati. Npr. v Avstriji je kot dokazilo primerna navedba registrske številke društva, ki je preverljiva z društvenim izpiskom s strani Fedorja.

5      Koncept akcije „živali pomagajo živalim“

Osnovno

Fedor® zbira prispevke za projekt „Živali pomagajo živalim“ v obliki Fedor® kreditov ali gotovine Fedor® partnerjev, Fedor® strank ali pa od ljubiteljev živali. Na tem projektu delajo sodelavci podjetja Fedor® hrana za živali, Fedor® partnerji, Fedor® stranke in prostovoljni sodelavci. Nujni stroški ne smejo biti financirani iz prispevkov! Fedor® zagotavlja darovalcu, da prispe 100 % vseh njegovih prispevkov direktno k pomoči potrebnim živalim.

Smernice za izbor ugodnosti preko projekta „Živali pomagajo živalim“

I.   Trajna pomoč pomaga na dolgi rok
„Živali pomagajo živalim“ podpira predvsem projekte in društva, ki lahko dokazljivo izboljšajo življenje živali.

II.   Transparentnost je pomembna vrlina
Transparentnost ustvarja zaupanje. Pri projektu „Živali pomagajo živalim“ je jasno preverljivo, kateri projekti so financirani. Vsak darovalec lahko svoje prispevke preveri na svojem „Živali pomagajo živalim“ spletnem računu, v svojem prijavnem predelu, kjer so vse njegove donacije jasno in transparentno prikazane. Vsi prispevki so na „Živali pomagajo živalim“ računskem izpisku detajlirano in v celoti prikazani. Vsaka donacija je anonimna, kljub temu pa lahko vsaka oseba s pomočjo svoje št. stranke (PIN kode) svoj prispevek v celoti izsledi.

Ko je prispevek uporabljen, je ta iz prikazanega računa „Živali pomagajo živalim“ izknjižen. Izknjižba je opremljena s spletno povezavo, kjer je uporaba tega prispevka transparentno dokumentirana. Na ta način ve vsak darovalec kaj se z njegovimi prispevki projektu „Živali pomagajo živalim“ zgodi!

III.   Nebirokratsko in hitro
Projekt „Živali pomagajo živalim“ pomaga takoj, ko gori – transparentno, hitro in nebirokratsko.

IV.   Pomoč tistim ki pomagajo
Projekt „Živali pomagajo živalim“ podpira za dosego svojih ciljev predvsem družbenokoristna društva.

V.   Pomemben je primeren odnos
V ospredju stoji dobrobit živali, njihova socializacija je prav tako pomembna kot zdrava prehrana.

VI.   Skupen glas vesti
Vsi podpirani projekti so del centralne platforme „Živali pomagajo živalim“. Skupaj se zavzemajo za pomembne projekte v sklopu pomoči živalim. „Živali pomagajo živalim“ – glas za varstvo in pomoč živalim.

Prijava na projekt „Živali pomagajo živalim“

V kolikor zgoraj opisane smernice ustrezajo izboru za podporo, se lahko društvo ali organizacijo prijavi za pomoč s pomočjo projekta „Živali pomagajo živalim“.

Prijave bodo preverjene po opisanih smernicah. Zatem bodo na različne načine izbrane: npr. s pomočjo glasovanja častnih sodelavcev projekta „Živali pomagajo živalim“ ali pa s pomočjo javnega glasovanja, ki poteka preko PR akcij, glasovanj na internetnih platformah kot npr. Facebook ipd.

Zagotovilo, da so res vse donacije v celoti prispevane projektu „Živali pomagajo živalim“

Prispevki projekta „Živali pomagajo živalim“ se izbranemu društvu ali organizaciji ne prispevajo v obliki gotovine. S prispevki omenjenega projekta so plačane izključno dostave in usluge za izbrano društvo oz. organizacijo. Plačani so izključno računi npr. za nujne operacije, zdravljenja, gradnjo, hrano ipd. Katera storitev ima prednost odločijo častni člani projekta „Živali pomagajo živalim“.

6      kako lahko vi pomagate projektu „živali pomagajo živalim“

Preprosto pomagajte razširita glas projekta „Živali pomagajo živalim“. Povejte o njem svojim prijateljem. Povejte, da ni potrebno prispevati lastnega denarja. Podjetje Fedor® hrana za živali se ne poslužuje klasičnega reklamiranja, ampak rajši nagradi svoje zveste stranke! Vsakodnevno priporočamo izdelke, storitve in podjetja, ki nas navdušujejo, brez da bi mi in tisti, ki res rabijo pomoč, karkoli imeli od tega.

Pri Fedor® hrani za živali smo prepričani, da lahko skupaj z Vami z ciljno razpodelitvijo in s pomočjo zavednega ravnanja trajno pomagamo mnogim živalim v stiski.

In še veliko več! S pomočjo možnosti, ki so na voljo Fedor® podpornikom, Fedor® strankam ali Fedor® partnerjem lahko s pomočjo celotnega Fedor® koncepta osrečimo veliko ljudi s smiselno, lepo in čudovito službeno dejavnostjo.

7      vizija projekta „živali pomagajo živalim“

Dnevno videvamo v časopisih velike tragične naslove in poročila na temo trpljenja živali. Vedno lahko na nek način pomagamo. Lahko zbiramo denar, dajemo prispevke, se udeležimo poljubne akcije ali pa damo svoj podpis kakšni iniciativi. Vse to je za pomoč zelo pomembno!

Projekt „Živali pomagajo živalim“ lahko z Vašo pomočjo veliko doseže. Kot veste je Fedor® hrana nakupljena izključno preko priporočil navdušenih kupcev in partnerjev. Vsaka Fedor® stranka ali Fedor® partner ima na nek način enega ali več dobrih kontaktov do svojega priporočitelja. Večinoma so prijatelji ali pa lastna družina tisti, ki nekomu priporočajo Fedor® hrano za živali.

In če k Vam nekega dne pridejo priporočitelji, – da bi Vas prepričali za skupno akcijo, ki trajno pomaga zavrženim ali zlorabljenim živalim, potem se boste verjetno akciji pridružili, tako kot tisoči drugih ljudi. Ne boste se pridružili samo Vi, ampak boste motivirali tudi svoje prijatelje, ki akcije „Živali pomagajo živalim“ še ne poznajo.

Fedor® hrana za živali, posamezna društva, organizacije ali posamezniki lahko zelo veliko dosežejo, ampak še veliko več lahko dosežemo, če se skupno zavzamemo za neko stvar, – za nobeno stranko, za nobeno državo in za nobeno organizacijo, temveč za nam zaupana bitja, ki rabijo našo pomoč.

 

Kot skupina lahko veliko spremenimo, kot posameznik pa se lahko le prilagodimo!

Zahvaljujem se Vam, da so se Vam te vrstice vtisnile v spomin.

Kurt Gasper